Kontakt

Nad jeziorami

Universe Properties Group Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 47 A lok. U1
01-210 Warszawa

Godziny pracy

pon.-pt. 10.00-18.00

Kontakt

oferty@nadjeziorami.pl
biuro@nadjeziorami.pl
+48 882 092 177

 

Formularz kontaktowy

Wyślij nam swoje zapytanie poprzez formularz lub zadzwoń do nas.

Pytanie dotyczące działki nr 424

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Universe Properties Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Kolejowa 47A lok. U1 01 -210 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000315524, REGON 013055608, NIP 9511840415.

W celu zapoznania się pełną treścią klauzuli informacyjnej kliknij TUTAJ.

OŚWIADCZENIE  INFORMACYJNE PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Universe Properties Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Kolejowa 47A lok. U1 01 -210 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000315524, REGON 013055608, NIP 9511840415 (dalej: „Administrator”)

w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ochroną Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail daneosobowe@rodzinneinwestycje.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przy pomocy formularza,

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: dostawcy usług hostingowych agencje marketingowe

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego  ani organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane przy pomocy formularza zapytanie.

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

wyrażona przez Panią zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, w tym celu proszę wysłać informację o cofnięciu zgody na adres: daneosobowe@rodzinneinwestycje.pl

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

* - Wymagane